fbpx

6×6 BIRDIE ALKALMAZÁS

TAXIS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Alapvető tájékoztatás az adatvédelemről

 

 

Az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő

 

6 X 6 Taxi Kft., a továbbiakban: „6×6 Taxi” vagy „mi”, székhely: 1117 Budapest, Hengermalom u. 19-21., e-mail: info@6x6taxi.hu; a 6×6 Taxi adatvédelmi tisztviselője Széll Jenő, akinek az elérhetősége: adatvedelem@6x6taxi.hu Diszpécser szolgálatként a személyes adataidat az alábbi célok és jogalapok alapján kezeljük:

 

Adatkezelési célok és a jogalap

 

 • Szerződéskötés, regisztrációk kezelése, kapcsolattartás – az adataid kezelése azért indokolt a számunkra, hogy Téged, mint felhasználó taxis partnerünket azonosítani tudjuk, és hozzáférést biztosítsunk a regisztrált taxis felhasználóinknak nyújtott szolgáltatásokhoz és funkciókhoz, illetve értesítsünk Téged ezekről. Adataid kezelésére a jogalapot a 6×6 Birdie taxis applikáció általános szerződési feltételeinek teljesítése és végrehajtása, mint szerződéses jogalap biztosítja; illetve, ha jogi személy partnerünk nevében vagy alkalmazásában jársz el, úgy a Te személyes adataid kezelésére a jogalapot e feltételek teljesítésére és végrehajtására vonatkozó jogos érdekünk biztosítja.
 • Utazás szervezés –az alkalmazáson keresztül vagy más módon leadott utas megrendelések esetében Téged azonosító, továbbá GPS, azaz földrajzi helymeghatározási és útvonal adatokat kezelünk annak érdekében, hogy a 6×6 Birdie alkalmazást használó utasokat Veled összekapcsoljuk, illetve a járműved földrajzi helyzetét utasainknak és más taxi partnereinknek megmutassuk. Ezen adatkezelésre a jogalapot jogszabály kötelező rendelkezése biztosítja.
 • Taxis etikai követelmények teljesítésének ellenőrzése, érvényesítése – az adataid kezelése azért indokolt számunkra, hogy a taxisofőrök megjelenésével, magatartásával és munkavégzésével kapcsolatos követelményeket érvényesítsük és meghatározott magatartások esetén kötbér szankciót alkalmazzunk. Ezen adatkezelés jogalapja a saját, illetve az utasok érdeke és a felügyeleti követelmények betartása és betartatásának ellenőrzése, amely elsőbbséggel bíró jogos érdek.
 • Ügyfélszolgálat, panaszkezelés biztosítása; – az adataid kezelése azért indokolt számunkra, mivel a jogszabály kötelező rendelkezése előírja számunkra a panaszok, illetve beérkező megrendelések kezelését;
 • Statisztika, és belső jelentések készítése; – az adataid kezelése azért indokolt számunkra, hogy megfelelő minőségű szolgáltatást nyújtsunk az utasok részére, amely elsőbbséggel bíró jogos érdekünk.

 

Az adattovábbítás címzettjei

Diszpécserszolgálatként az adataidat (ide értve a GPS, azaz a földrajzi helymeghatározási adataidat) a szolgáltatásunkat igénybevevő, megrendelő utasok részére továbbítjuk. A szolgáltatásunk nyújtásával kapcsolatos adataidat kizárólag az Európai Unióterületén belül működő szolgáltatóinkkal és együttműködő partnereinkkel osztjuk meg, akik a tevékenységünk során segítenek bennünket.

 

Érintetti jogok

Megillet a személyes adataihoz való hozzáférés, személyes adataid helyesbítésének és törlésének joga a Kiegészítő tájékoztatásban foglalt részletes tájékoztatásnak megfelelően. Bármikor tiltakozhatsz a személyes adataid kezelése ellen, ha kapcsolatba lépsz velünk az ott jelzett elérhetőségeken.

 

Kiegészítő tájékoztatás

További információért olvasd el az Általános Adatkezelési Tájékoztatónkat., v03, dátum: 2024.04.02.

 

 

6X6 BIRDIE ALKALMAZÁS

TELJES ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJATAXISOKNAK

V03, DÁTUM:2024.04.02.

 

KI AZ ADATKEZELŐ?

A személyes adataid kezelője a 6 X 6 Taxi Kft., a továbbiakban: „6×6 Taxi” vagy „mi”, székhely: 1117 Budapest, Hengermalom u. 19-21., e-mail: taxi@6x6taxi.hu; a 6×6 Taxi adatvédelmi tisztviselője Széll Jenő, akinek az elérhetősége: adatvedelem@6x6taxi.hu

 

MELYEK AZ ADATKEZELÉS

CÉLJAI ÉS JOGALAPJAI?

Diszpécserszolgálatként a személyes adataidat az alábbi célok és jogalapok alapján kezeljük:

 • Szerződéskötés, regisztrációk kezelése, kapcsolattartás – az adataid kezelése azért indokolt a számunkra, hogy Téged, mint felhasználó taxis partnerünket azonosítani tudjuk, és hozzáférést biztosítsunk a regisztrált taxis felhasználóinknak nyújtott szolgáltatásokhoz és funkciókhoz, illetve értesítsünk Téged ezekről. Adataid kezelésére a jogalapot a 6×6 Birdie taxis applikáció általános szerződési feltételeinek végrehajtása, mint szerződéses jogalap (EU Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 6. cikk (1)(b) pont) biztosítja; illetve, ha jogi személy partnerünk nevében vagy alkalmazásában jársz el, úgy a Te személyes adataid kezelésére a jogalapot e feltételek teljesítésére és végrehajtására vonatkozó jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1)(f)) biztosítja. Ezen adatok szolgáltatása és kezelése hiányában a 6×6 Birdie applikációt nem veheted igénybe, mivel ebben az esetben nem tudjuk teljesíteni a szerződéses kötelezettségeinket.
 • Utazás szervezés – az alkalmazáson keresztül vagy más módon leadott utas megrendelések esetében Téged azonosító, továbbá földrajzi helymeghatározási és útvonal adatokat kezelünk annak érdekében, hogy a 6x6Birdie alkalmazást használóutasokat Veledösszekapcsoljuk, illetve a járműved földrajzi helyzetét utasainknak és más taxi partnereinknek megmutassuk. Ezen adatkezelésre a jogalapot jogszabály kötelező rendelkezése (GDPR 6. cikk (1)(c) pont, a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 16. § (2) bek. és a 31/2013. (IV. 18.) Fővárosi Közgyűlési rendelet önkormányzati rendelet („Taxis Rendelet”) 4. § (2)-(3) és (6) bek.) biztosítja. Ezen adatok szolgáltatása és kezelése hiányában a 6×6 Birdie applikációt nem veheted igénybe, mivel ebben az esetben nem tudjuk teljesíteni a jogszabályi kötelezettségeinket.
 • Taxis etikai követelmények teljesítésének ellenőrzése, érvényesítése – az adataid kezelése azért indokolt számunkra, hogy a taxisofőrök megjelenésével, magatartásával és munkavégzésével kapcsolatos követelményeket érvényesítésük és meghatározott utas érdekeket sértő magatartások esetén kötbér szankciót alkalmazzunk. Ezen adatkezelés jogalapja a saját, illetve az utasok érdeke és a felügyeleti követelmények betartása és betartatásának ellenőrzése, amely elsőbbséggel bíró jogos érdek (GDPR 6. cikk (1)(f) pont). Ezen adatok szolgáltatása és kezelése hiányában a 6×6 Birdie applikációt nem veheted igénybe, mivel nem tudjuk biztosítani az alkalmazás használatát az általános szerződési feltételekben meghatározott taxis etikai követelmények teljesítésének vállalása nélkül.
 • Ügyfélszolgálat, panaszkezelés biztosítása; – az adataid kezelése azért indokolt számunkra, mivel a jogszabály kötelező rendelkezése előírja számunkra a panaszok, illetve beérkező megrendelések kezelését (GDPR 6. cikk (1)(c) pont és a Taxis Rendelet 4. § (5) bek.). Ezen adatkezeléshez szükséges adatok szolgáltatása és kezelése hiányában a 6×6 Birdie applikációt nem veheted igénybe, mivel ebben az esetben nem tudjuk teljesíteni a jogszabályi kötelezettségeinket.
 • Statisztika, és belső jelentések készítése; – az adataid kezelése azért indokolt számunkra, hogy megfelelő minőségű szolgáltatást nyújtsunk az utasok részére, amely elsőbbséggel bíró jogos érdekünk. (GDPR 6. cikk (1)(f) pont). Ezen adatok szolgáltatása hiányában nem leszünk képesek a szolgáltatások hatékonyságát növelni.

Ha további, részletesebb információkra van szükséged az általunk igénybe vett jogos érdekekről, akkor keress fel minket az adatvedelem@6x6taxi.hu e-mail címen.

 

MI AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA?

Az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően a személyes adataidat a 6×6 Taxi, illetve szolgáltatóink kizárólag addig tárolják –, amíg az a kötelezettségeink teljesítéséhez és azoknak a céloknak a megvalósításához szükséges, amely célokból a személyesadat-gyűjtés történik.

A személyszállítási szolgáltatásra vonatkozómegrendeléssel kapcsolatban a GPS / földrajzi helymeghatározási adatok és hangfelvétel adatokat – panasz vagykonkrét igény hiányában –legfeljebb három hónapigkerülnekmegőrzése. Mindenmás,megrendelésselkapcsolatos dokumentumot, üzletilevelezést ateljesítéstkövető hatodik évvégégigőrzünkmeg,kivéveaz adózással, kapcsolatos adatokat, számlákat,számvitelibizonylatokat,melyekreakeletkezést követő tizedik év végéig történő adatmegőrzést alkalmazunk. Ha ezek az adatok bármilyen közigazgatási vagy bírósági eljárásban szükségesek, azokat a 6×6 Taxi az eljárások teljes időtartama alatt tárolhatja, ideértve bármely jogorvoslati lehetőség kimerítését is.

 

KI FÉR HOZZÁ AZ ADATOKHOZ?

Csak olyan személyek férhetnek hozzá a személyes adataidhoz a 6×6 Taxi szervezetén belül, akiknek munkaköri feladataik teljesítéséhez szükségük van az adott információra.

A 6×6 Taxi az alábbi címzetteknek, illetve a címzettek alábbi kategóriáinak továbbítja az személyes adatait az érintett célokból:

 • Utasok: Diszpécserszolgálatként az adataidat (ideértve a GPS / azaz földrajzi helymeghatározási adataidat) a szolgáltatásunkat igénybe vevő, megrendelő utasok részére továbbítjuk. A 6×6 Birdie alkalmazását igénybe vevő utasok látják a járművezető, járművét, telefonszámát és földrajzi helyzetének adatait.
 • Harmadik felek: 6×6 Taxitól különböző olyan szervezetek – akár kapcsolt vállalkozásaink, akár tőlünk független szervezetek –, amelyek a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározzák. Ilyenek a magyarországi hírközlési szolgáltatók, magyarországi bankok és fizetési szolgáltatók (SimplePay – OTP Mobil Kft.), magyarországi ügyvédek. A térkép szolgáltatásunkhoz a Google Ireland Ltd. Google Maps szolgáltatását vesszük igénybe, amely társaság a személyes adatok önálló kezelőjének minősül és önállóan teljesíti az adatkezeléssel kapcsolatos kötelezettségeit.
 • Adatfeldolgozók: a személyes adataid átadásra kerülnek bizonyos harmadik feleknek – akár kapcsolt vállalkozásainknak, akár tőlünk független szervezeteknek – annak érdekében, hogy a 6×6 Taxi nevében az adott adatkezelési célnak megfelelő utasítások alapján kezeljék az érintett adatokat. Ezek az adatfeldolgozók szerződésben kötelezettséget vállalnak arra, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre a személyes adatok megóvása érdekében, valamint arra, hogy kizárólag az utasításoknak megfelelően kezelik a személyes adatokat. A személyes adataidhoz a szükséges ismeret elve alapján az alábbi szolgáltatóink, az alábbi tevékenységükkel kapcsolatban férnek hozzá:

 

Adatfeldolgozó neve Székhelye Tevékenysége 
Insomnia Kft 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18. Hoszting, támogatás, marketing kampányok végrehajtása
Crystal Clear Solutions Kft 2600 Vác, Zrínyi utca 13. B. ép. III. em. 7. Alkalmazás üzemeltetés, támogatás
CAROL-ICT Kft. 1143 Budapest, Gizella út 51-57. VOIP szolgáltatás
Netvalor Kft 1041 Budapest, Závodszky Zoltán u 1. 10. em. 59. Informatikai rendszer üzemeltetés
Birdie Magyarország Zrt. 2030 Érd, Fácán köz 46. Hoszting

 

 • Állami szervek, bíróságok, Budapesti Közlekedési Központ Zrt. és más hasonló harmadik felek részére, amelyek közfeladatot ellátó szervnek minősülnek, az alkalmazandó jog által előírt vagy megengedett mértékben szintén hozzáférhetővé tehetjük az adataidat.

 

NEMZETKÖZI ADATTOVÁBBÍTÁS

A személyes adataidat a magyar adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeljük, és az adatokat kizárólag az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) belül továbbítjuk.

 

MILYEN JOGOK ILLETNEK MEG ÉS MILYEN JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEID VANNAK?

Az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően jogosult vagy: (i) a személyes adataidhoz hozzáférést kérni; (ii) a személyes adataid helyesbítését kérni; (iii) a személyes adataid törlését kérni; (iv) a személyes adataid kezelésének korlátozását kérni; (v) az adathordozhatóság biztosítását kérni; (vi) tiltakozni a személyes adataid kezelése ellen (ideértve a profilalkotás ellentörténő tiltakozást, valamint az automatikus döntéshozatallal összefüggő egyéb jogokat). Így téged az alábbi jogok illetnek meg:

(i) Hozzáféréshez való jog

Jogosult vagy arra, hogy visszajelzést kapjál tőlünk arról, hogy kezeljük-e a személyes adataidat, és ha igen, akkor jogosult vagy arra, hogy a személyes adataidhoz hozzáférést kapjál. A hozzáférési jog többek között kiterjed a következő információkra is: az adatkezelés célja, a kezelt személyes adatok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk. Másolatot kérhetsz a kezelt személyes adataidról. További másolatok kérése esetén az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel.

(ii) Helyesbítéshez való jog

Kérésedre helyesbítjük az rád vonatkozó, pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának függvényében kérheted a hiányos személyes adatok kiegészítését, ideértve azok kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését is.

(iii) Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)

Kérheted, hogy töröljük a rád vonatkozó személyes adatokat, és kötelesek lehetünk arra, hogy az ilyen személyes adatokat töröljük.

(iv) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Kérésedre korlátozzuk személyes adataid kezelését. Ilyen esetben megjelöljük adataidat, és azokat kizárólag csak meghatározott célokból kezelhetjük.

(v) Az adathordozhatósághoz való jog

Kérheted a rád vonatkozó, a tőled kapott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd tőlünk, továbbá ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbíthatod anélkül, hogy ezt mi akadályoznánk.

(vi) Tiltakozáshoz való jog:

A saját helyzeteddel kapcsolatos egyedi okokból bármikor tiltakozhatsz a személyes adataid jogos érdekből történő kezeléseellen, ideértve az ezen jogalapon nyugvó profilalkotást is. Jogosult vagy továbbá arra is, hogy ne terjedjen ki Rád az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Rád nézve joghatással járna, vagy Téged hasonlóképpen jelentős mértékben érintene. Amennyiben ezt a jogodat gyakorlod, akkor megkövetelheted tőlünk, hogy továbbiakban már ne kezeljük a személyes adataidat. Megalapozott tiltakozás esetén a tiltakozással érintett célből a továbbiakban nem kezeljük a személyes adataidat.

 

A jogaid feltételezett megsértése esetére panasszal fordulhatsz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu )

 

KAPCSOLAT ÉS AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

A jogaidat úgy gyakorolhatod,, haközvetlenül kapcsolatba lépsz velünk akár postai úton a 6×6 Taxi címén, vagy az adatvedelem@6x6taxi.hu e-mail címen. Az választásod szerint az adatvédelmi tisztviselőnket is megkeresheted a következő elérhetőségeken: E-mail: adatvedelem@6x6taxi.hu  Levelezési cím: Adatvédelmi Tisztviselő, 1117 Budapest, Hengermalom u. 19-21. Az Adatvédelmi Tisztviselő neve: Széll Jenő.