fbpx

6×6 BIRDIE ALKALMAZÁS

UTAS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Alapvető tájékoztatás az adatvédelemről

V03, DÁTUM:2024.04.02.

Az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő

6×6 Taxi Kft., a továbbiakban: „6×6 Taxi” vagy „mi”, székhely: 1117 Budapest, Hengermalom u. 19-21., e-mail: taxi@6x6taxi.hu. A 6×6 Taxi adatvédelmi tisztviselője Széll Jenő, akinek elérhetősége: adatvedelem@6x6taxi.hu

Adatkezelési célok és a jogalap

Diszpécserszolgálatként a személyes adataidat utazásszervezés és utazásközvetítés céljából, az alábbi indokok és jogalapok alapján kezeljük:

 • Szerződéskötés, regisztrációk és felhasználói profil kezelése – az adataid kezelése azért indokolt a számunkra, hogy Téged, mint utast azonosítani tudjunk, és hozzáférést biztosítsunk a regisztrált utas felhasználóinknak nyújtott szolgáltatásokhoz és funkciókhoz, illetve értesítsünk Téged ezekről. Adataid kezelésére a jogalapot a 6×6 Birdie utas applikáció általános szerződési feltételeinek végrehajtása, mint szerződéses jogalap.
 • Fuvarszervezés – az alkalmazáson keresztül vagy más módon leadott fuvar megrendelések esetében utasainkat azonosító, továbbá földrajzi helymeghatározási és útvonal adatokat kezelünk annak érdekében, hogy a 6×6 Birdie alkalmazását használó taxis partnereinket Veled, mint utassal összekapcsoljuk és a felénk leadott megrendeléseket nekik továbbítsuk. Ezen adatkezelésre a jogalapot jogszabály kötelező rendelkezése biztosítja.
 • Fuvarelszámolás – személyes adataid kezelésére a nyújtott szolgáltatás ellenértékének kifizetése érdekében, melyre a jogalapot a 6×6 Birdie utas applikáció általános szerződési feltételeinek végrehajtása, és teljesítése, mint szerződéses jogalap biztosítja.
 • Utas kizárási lista fenntartása – amennyiben valamely utasunknak rendezetlen tartozása áll fenn a 6×6 Taxi vagy partner taxisunk irányában, melyet az utas felhívás ellenére sem rendez, vagy az utas olyan rendszeres, általános szerződési feltételt súlyosan sértő, vagy egyébként visszaélésszerű magatartást tanúsít (így különösen olyan magatartást, amely miatt a személyszállítás jogszabály vagy általános szerződési feltételek alapján megtagadható), amely miatt ésszerű megítélésünk szerint a 6×6 Taxi szolgáltatásából való kizárása indokolt, az ilyen utasok 6×6 Birdie applikáción keresztül történő rendelés leadását technikai eszközzel öt évig, de legfeljebb az igény rendezéséig vagy annak polgári jogi elévülése időtartamáig meggátoljuk, amely elsőbbséggel bíró jogos érdekünk.
 • Ügyfélszolgálat, panaszkezelés biztosítása – az adataid kezelése azért indokolt számunkra, mivel a jogszabály kötelező rendelkezése előírja számunkra a panaszok, illetve beérkező megrendelések kezelését.
 • Elemzések, és belső jelentések készítése – az adataid kezelése azért indokolt számunkra, hogy magas minőségű szolgáltatást nyújtsunk utasaink részére. Ennek keretében a 6x6Biride applikációhasználatával kapcsolatos adatokat megőrizzük, értékeljük és elemezzük, hogy hogyan használtadazt,és hogymegértsük, hogyanhasználják azemberek azapplikációnkat, ésezáltal mégpraktikusabbátegyük ahasználatát,továbbá, hogy ezen adatokat a marketing kampányaink sikerességével kapcsolatos statisztikai elemzésekhez és hirdetési célközönség építéséhez használjuk fel, amely elsőbbséggel bíró jogos érdekünk.
 • Hírlevél, promóció és voucher küldés – az adataid kezelése azért indokolt számunkra, hogy e-mail hírlevelet és voucher-eket küldjünk Neked a jövőben, és ennek keretében értesítünk Téged promóciónkról. Abban az esetben vagyunk jogosultak felhasználni az adataidat, ha ahhoz a hozzájárulásodat adod.

Az adattovábbítás címzettjei

Diszpécserszolgálatként a feladatunk, hogy rögzítjük a telefonon, faxon, e-mailben, vagy on-line érkező megrendelésedet, melynek keretében az adataidat (ideértve a földrajzi helymeghatározási adataidat) a 6×6 Birdie applikációt alkalmazó, feladatot teljesítő személygépkocsi vezetője részére továbbítjuk. A szolgáltatásunk nyújtásával kapcsolatosan adataidat az Európai Unió területén belül és azon kívül működő szolgáltatóinkkal és együttműködő partnereinkkel osztjuk meg, akik a tevékenységünk során segítenek bennünket. Ehhez megfelelő garanciákat vezettünk be, és megőrizzük az adataid biztonságát. Az Amerikai Egyesült Államokba történő személyes adat továbbítása, kizárólag az e-mail címre vonatkozik, az Érintett beleegyezésén, hozzájárulásán nyugvó kampányok keretében.

Érintetti jogok

Hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetén a hozzájárulásod megadása önkéntes. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. Ezt meghaladóan megillet a személyes adataihoz való hozzáférés, személyes adataid helyesbítésének és törlésének joga a Kiegészítő tájékoztatásban foglalt részletes tájékoztatásnak megfelelően. Bármikor tiltakozhatsz a személyes adataid kezelése ellen, ha kapcsolatba lépsz velünk az ott jelzett elérhetőségeken.

Kiegészítő tájékoztatás

További információért olvasd el az Általános Adatkezelési Tájékoztatónkat., v03, dátum: 2024.04.02.

6X6BIRDIE ALKALMAZÁS

TELJES ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA UTASOKNAK

V03,DÁTUM:2024.04.02.

KI AZ ADATKEZELŐ?

A személyes adataid kezelője a 6×6 Taxi Kft.; a továbbiakban: „6×6 Taxi” vagy „mi”, székhely: 1117 Budapest, Hengermalom u. 19-21., e-mail: taxi@6x6taxi.hu

MELYEK AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI ÉS JOGALAPJAI?

Diszpécserszolgálatként eljárva a személyes adataidat utazásszervezés és utazásközvetítés céljából, az alábbi indokok és jogalapok alapján kezeljük:

 • Szerződéskötés, regisztrációk és felhasználói profil kezelése– az adataid kezelése azért indokolt a számunkra, hogy Téged, mint utast azonosítanitudjunk, és hozzáférést biztosítsunk aregisztrált utas felhasználóinknak nyújtottszolgáltatásokhoz ésfunkciókhoz, illetveértesítsünk Téged ezekről. Adataid kezelésére a jogalapot a 6×6 Birdie utas applikáció általános szerződési feltételeinek végrehajtása, mint szerződéses jogalap (EU Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 6. cikk (1)(b) pont) biztosítja. Ezen adatok szolgáltatása és kezelése hiányában a 6×6 Birdie applikációt nem vehetedigénybe, mivel ebben az esetben nem tudjuk teljesíteni aszerződéses kötelezettségeinket és nem tudunk Neked az alkalmazáson keresztül rendelést továbbítani.
 • Fuvarszervezés – az alkalmazáson keresztül vagy más módon leadott fuvar megrendelések esetében utasainkat azonosító, továbbá földrajzi helymeghatározási és útvonal adatokat kezelünk annak érdekében, hogy a 6×6 Birdie alkalmazását használó taxis partnereinket Veled, mint utassal összekapcsoljuk és a felénk leadott megrendeléseket nekik továbbítsuk. Jogszabálynak megfelelően biztosítjuk, hogy a rendelésedet a legjobb pozícióban levő személytaxival teljesítsük. Ebből a célból felhasználjuk a rendeléssel összefüggő adatokat, hogy olyan útvonalat ajánljunk a taxis részére, amely a Te tartózkodási helyed közelében található. Ezen adatkezelésre a jogalapot jogszabály kötelező rendelkezése biztosítja. (GDPR 6. cikk (1)(c) pont, a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 16. § (2) bek és a 31/2013. (IV. 18.) Fővárosi Közgyűlési rendelet („Taxis Rendelet”) 4. § (2)-(3) és (6) bek.). Ezen adatok szolgáltatása és kezelése hiányában a 6×6 Birdie applikációt nem veheted igénybe, mivel ebben az esetben nem tudjuk teljesíteni a jogszabályi kötelezettségeinket.
 • Fuvarelszámolás – személyes adataid jogosultak vagyunk kezelni a nyújtott szolgáltatás ellenértékének kifizetése érdekében, melyre a jogalapot a 6×6 Birdie utas applikáció általános szerződési feltételeinek végrehajtása, és teljesítése, mint szerződéses jogalap (GDPR 6. cikk (1)(b) pont) biztosítja; Ezen adatok szolgáltatása és kezelése hiányában a 6×6 Birdie applikációt nem veheted igénybe, mivel ebben az esetben nem tudjuk teljesíteni a szerződéses kötelezettségeinket
 • Utas kizárási lista fenntartása – amennyiben valamely utasunknak rendezetlen tartozása áll fenn a 6×6 Taxi vagy partner taxisunk irányában, melyet az utas felhívás ellenére sem rendez, vagy az utas olyan rendszeres, általános szerződési feltételt súlyosan sértő, vagy egyébként visszaélésszerű magatartást tanúsít (így különösen olyan magatartást, amely miatt a személyszállítás jogszabály vagy általános szerződési feltételek alapján megtagadható), amely miatt ésszerű megítélésünk szerint a Taxi szolgáltatásából való kizárása indokolt, az ilyen utasok 6×6 Birdie applikáción keresztül történő rendelés leadását technikai eszközzel öt évig, de legfeljebb az igény rendezéséig vagy annak polgári jogi elévülése időtartamáig meggátoljuk, amely elsőbbséggel bíró jogos érdekünk. (GDPR 6. cikk (1)(f) pont). Ezen adatok szolgáltatása és kezelése hiányában a 6x6Birdie applikációt nem vehetedigénybe, mivel nem tudjuk biztosítani az alkalmazás használatát kizárt utasok részére.
 • Ügyfélszolgálat, panaszkezelés biztosítása; – az adataid kezelése azért indokolt számunkra, mivel a jogszabály kötelező rendelkezése előírja számunkra a panaszok, illetve beérkező megrendelések három hónapos időtartamra való rögzítését és kezelését (GDPR 6. cikk (1)(c) pont és a Taxis Rendelet 4. § (5) bek., illetve a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §). Ezen adatkezeléshez szükséges adatok szolgáltatása és kezelése hiányában a 6×6 Birdie applikációt nem veheted igénybe, mivel ebben az esetben nem tudjuk teljesíteni a jogszabályi kötelezettségeinket.
 • Elemzések, és belső jelentések készítése; – az adataid kezelése azért indokolt számunkra, hogy minőségű szolgáltatást nyújtsunk utasaink részére. Ennek keretébena Biride applikáció használatával kapcsolatos adatokat megőrizzük, értékeljük és elemezzük, hogy hogyan használtad azt, és hogy megértsük, hogyan használják az emberek az applikációnkat, és ezáltal még praktikusabbá tegyük a használatát, továbbá, hogy ezen adatokat a marketing kampányaink sikerességével kapcsolatos statisztikai elemzésekhez és hirdetési célközönség építéséhez használjuk fel, amely elsőbbséggel bíró jogos érdekünk. (GDPR 6. cikk (1)(f) pont). Ezen adatok szolgáltatása hiányában nem leszünk képesek értékelni az applikáció használatával kapcsolatos adatokat és nem leszünk képesek ezzel a szolgáltatásaink hatékonyságát növelni.
 • Hírlevél, promóció és voucher küldés – az adataid kezelése azért indokolt számunkra, hogy e-mail hírlevelet és voucher-eket küldjünk Neked a jövőben, és ennek keretében értesítünk Téged promóciónkról. Abban az esetben vagyunk jogosultak felhasználni az adataidat, ha ahhoz a hozzájárulásodat adod. (GDPR 6. cikk (1)(a) pont, illetőleg hírlevél küldés esetén a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1)-(2) bekezdése). Ha a személyes adatokat hírlevél küldés céljából nem adod meg, akkor a hírleveleket, illetve estleges kuponos promócióban való részvételt számodra nem fogjuk tudni biztosítani. A hozzájárulás megadása önkéntes. A hozzájárulásodat bármikor ingyenesen visszavonhatod. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Ha további, részletesebb információkra van szükséged az azon jogos érdekekről, melyekre támaszkodunk, akkor keress fel minket az adatvedelem@6x6taxi.hu e-mail címen.

MI AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA?

Az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően a személyes adataidat a 6×6 Taxi Kft., illetve szolgáltatóink kizárólag addig tárolják, amíg az a kötelezettségeink teljesítéséhez és azoknak a céloknak a megvalósításához szükséges, amely célokból a személyes adat-gyűjtés történik.

A GPS / földrajzi helymeghatározási adatok és a fuvar megrendelés során rögzített hangfelvétel adatokat – panasz vagy konkrét igény hiányában – legfeljebb 3 hónapig kerülnek megőrzése. Minden más, megrendeléssel kapcsolatos dokumentumot, üzleti levelezést a teljesítést követő 6. év végégig őrzünk meg, kivéve az adózással, kapcsolatos adatokat, számlákat, számviteli bizonylatokat, melyekre a keletkezést követő 10. év végéig történő adatmegőrzést alkalmazunk. Ha ezek az adatok bármilyen közigazgatási vagy bírósági eljárásban szükségesek, azokat a 6×6 Taxi eljárások teljes időtartama alatt tárolhatja, ideértve bármely jogorvoslati lehetőség kimerítését is.

Ha adataid kezelésének jogalapja a hozzájárulásod, amelyet a feliratkozásod alkalmával adsz meg, akkor a személyes adataidat a hozzájárulásod visszavonásáig, leiratkozásig kezeljük.

KI FÉR HOZZÁ AZ ADATOKHOZ?

Csak olyan személyek férhetnek hozzá a személyes adataidhoz a 6×6 Taxi szervezetén belül, akiknek munkaköri feladataik teljesítéséhez szükségük van az adott információra.

A 6×6 Taxi alábbi címzetteknek, illetve a címzettek alábbi kategóriáinak továbbítja az személyes adatait az érintett célokból:

 • 6×6 Taxi Partner Taxisok: diszpécserszolgálatként rögzítjük a telefonon, faxon, e-mailben, vagy on-line érkező megrendeléseket és ennek keretében az adataidat (ideértve földrajzi helymeghatározási adataidat) a 6×6 Birdie applikációt alkalmazó, feladatot teljesítő személygépkocsi vezetője részére továbbítjuk.
 • Harmadik felek: 6×6 Taxi-tól különböző olyan szervezetek – akár kapcsolt vállalkozásaink, akár tőlünk független szervezetek –, amelyek a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározzák. Ilyenek a magyarországi hírközlési szolgáltatók,magyarországibankok és fizetésiszolgáltatók(SimplePay- OTP MobilKft.), magyarországiügyvédek.A térképszolgáltatásunkhoz a Google Ireland Ltd. Google Maps szolgáltatását vesszük igénybe, amely társaság a személyes adatok önálló kezelőjének minősül és önállóan teljesíti az adatkezeléssel kapcsolatos kötelezettségeit.
 • Adatfeldolgozók: aszemélyes adataid átadásrakerülnek bizonyos harmadik feleknek – akár kapcsolt vállalkozásainknak, akár tőlünk független szervezeteknek – annak érdekében, hogy a 6×6 Taxi nevében az adott adatkezelési célnak megfelelő utasítások alapján kezeljék az érintett adatokat. Ezek az adatfeldolgozók szerződésbenkötelezettséget vállalnak arra, hogy megfelelőtechnikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre a személyes adatok megóvása érdekében, valamint arra, hogy kizárólag az utasításoknak megfelelően kezelik a személyes adatokat. A személyes adataidhoz a szükséges ismeret elve alapján az alábbi szolgáltatóink, az alábbi tevékenységükkel kapcsolatban férnek hozzá:
Adatfeldolgozó neve Székhelye Tevékenysége
Birdie Magyarország Zrt. 2030 Érd, Fácán köz 46. Hoszting
Insomnia Kft 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18.  Hoszting, támogatás
Crystal Clear Solutions Kft 2600 Vác, Zrínyi utca 13. B. ép. III. em. 7. Alkalmazás üzemeltetés, támogatás 
CAROL-ICT Kft. 1143 Budapest, Gizella út 51-57. VOIP szolgáltatás
Netvalor Kft  1041 Budapest, Závodszky Zoltán u 1. 10. Informatikai rendszer üzemeltetés
XET Kft  1115 Budapest, Fraknó utca 8. B. ép. 1. Hoszting
Good Karma Agency Kft. 1039 Budapest, Juhász Gyula utca 15. 7. Kampány optimalizálás elemzési adatok gyűjtése

 • Állami szervek, bíróságok, Budapesti Közlekedési Központ Zrt. és más hasonló harmadik felek részére, amelyek közfeladatot ellátó szervnek minősülnek, az alkalmazandó jog által előírt vagy megengedett mértékben szintén hozzáférhetővé tehetjük az adataidat.

NEMZETKÖZI ADATTOVÁBBÍTÁS

A személyes adataidat a magyar adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeljük, és az adatokat továbbítjuk az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) belül, valamint az EGT-n kívül, – a beleegyezéseden, hozzájárulásán alapuló kampány során – az e-mail címedet az Amerikai Egyesült Államokba. Ha a személyes adataidat az EGT-n kívülre továbbítjuk, a jogszabályi kötelezettségeinknek eleget téve megfelelő intézkedésekkel biztosítjuk, hogy a személyes adataid a megfelelő védelemben részesüljenek, függetlenül az adattovábbítás címzettjének országától. Ilyen intézkedés lehet az EU Bizottság adatvédelmi megfelelőséget megállapító határozata vagy például olyan szerződéses kötelezettségvállalás megkövetelése és beszerzése minden, a személyes adataidhoz hozzáféréssel rendelkező harmadik személytől, amely biztosítja, hogy a személyes adataid legalább olyan szintű védelemben részesülnek, mint amilyenben az EGT-n belül részesülnek. Az EGT-nkívülre továbbított személyes adatok vonatkozásában, kérésre átadjuk az általunk biztosított garanciák másolatát, vagy ha további információkra van szükséged ezen intézkedésekkel kapcsolatban, akkor keress fel minket az adatvedelem@6x6taxi.hu e-mail címen.

MILYEN JOGOK ILLETNEK MEG ÉS MILYEN JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEID VANNAK?

Az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően jogosult vagy: (i) a személyes adataidhoz hozzáférést kérni; (ii) a személyes adataid helyesbítését kérni; (iii) aszemélyes adataidtörlését kérni; (iv) aszemélyes adataidkezelésénekkorlátozását kérni; (v) az adathordozhatóságbiztosításátkérni; (vi) tiltakozni a személyes adataid kezelése ellen (ideértve a profilalkotás ellen történő tiltakozást, valamint az automatikus döntéshozatallal összefüggő egyéb jogokat). Így téged az alábbi jogok illetnek meg:

(i) Hozzáféréshez való jog

Jogosult vagy arra, hogy visszajelzést kapjál tőlünk arról, hogy kezeljük-e a személyes adataidat, és ha igen, akkor jogosult vagy arra, hogy a személyes adataidhoz hozzáférést kapjál. A hozzáférési jog többek között kiterjed a következő információkra is: az adatkezelés célja, a kezelt személyes adatok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk. Másolatot kérhetsz a kezelt személyes adataidról. További másolatok kérése esetén az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel.

(ii) Helyesbítéshez való jog

Kérésedre helyesbítjük az rád vonatkozó, pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának függvényében kérheted a hiányos személyes adatok kiegészítését, ideértve azok kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését is.

(iii) Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)

Kérheted, hogy töröljük a rád vonatkozó személyes adatokat, és kötelesek lehetünk arra, hogy az ilyen személyes adatokat töröljük. (iv) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Kérésedre korlátozzuk személyes adataid kezelését. Ilyen esetben megjelöljük adataidat, és azokat kizárólag csak meghatározott célokból kezelhetjük. (v) Az adathordozhatósághoz való jog

Kérheted a rád vonatkozó, a tőled kapott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd tőlünk, továbbá ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbíthatod anélkül, hogy ezt mi akadályoznánk.

(vi) Tiltakozáshoz való jog:

A saját helyzeteddel kapcsolatos egyedi okokból bármikor tiltakozhatsz a személyes adataid jogos érdekből vagy közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen, ideértve az ezen jogalapon nyugvó profilalkotást is. Jogosult vagy továbbá arra is, hogy ne terjedjen ki Rád az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve aprofilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Rád nézve joghatással járna, vagy Téged hasonlóképpen jelentős mértékben érintene. Amennyiben ezt a jogodat gyakorlod, akkor megkövetelheted tőlünk, hogy továbbiakban már ne kezeljük a személyes adataidat. Közvetlen üzletszerzés vagy megalapozott tiltakozás esetén a tiltakozással érintett célokból a továbbiakban nem kezeljük a személyes adataidat.

A jogaid feltételezett megsértése esetére panasszal fordulhatsz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

KAPCSOLAT ÉS AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

A jogaidat úgy tudod gyakorolni, ha közvetlenül kapcsolatba lépsz velünk akár postai úton a 6×6 Taxi címén, vagy az adatvedelem@6x6taxi.hu e-mail címen vagy akár a Neked küldött, feliratkozást megerősítő üzenetünkben megadott elérhetőségeken. A választásod szerint az adatvédelmi tisztviselőnket is megkeresheted a következő elérhetőségeken: E-mail: adatvedelem@6x6taxi.hu; Levelezési cím: Adatvédelmi Tisztviselő, Széll Jenő